Bo LKV Oy

Myynnin ulkoistus jalostui rekrytoinnin kumppanuudeksi

Bo LKV Oy valitsi NBO:n perinteisen rekrytointikumppanin sijaan, koska rekrytointia haluttiin tehdä laatu edellä.


Kiinteistönvälitysalalla kasvu rakentuu hyvien välittäjien avulla. Voimakkaasti kasvava Bo LKV päätti ulkoistaa potentiaalisten työntekijöiden kontaktoinnin. Oma aika ei tähän riittänyt, mutta korkeista kriteereistä ei haluttu tinkiä.

Yhteistyö alkoi NBO:n normaalin toimintamallin mukaisella uusasiakashankinnan projektilla. Koska NBO otti toiveet erinomaisesti huomioon ja yhteistyö toimi myös henkilötasolla, syntyi ajatus, voisiko NBO:ta hyödyntää myös rekrytoinnissa. Pystyisikö NBO hoitamaan headhuntingin paremmin kuin alaan erikoistunut kumppani?

Rekrytointia testattiin ensin varovaisesti vain kymmenen tunnin mittaisella kokeilulla. Tulokset vakuuttivat välittömästi, Bo päätti jatkaa projektia ja kokeilusta kehittyi pitkäkestoinen kumppanuus.

Bo LKV on kiinteistönvälitysalan uudistaja, joka panostaa erityisesti visuaalisuuteen, laatuun ja designiin. Bo-yhteistyö osoittaa, että NBO:n syvällinen ymmärrys asiakkaidensa liiketoiminnasta ja laatuun keskittyvä toimintamalli mahdollistavat konseptin hyödyntämisen myös ydinpalvelun ulkopuolella.

Omien toiveiden mukainen prosessi ja laatu tärkeinä kriteereinä

Bo:lla oli tarkka ajatus, miten rekrytointia pitäisi tehdä. Rekrytoitavien henkilöiden ja rekrytointiprosessin laatukriteerit olivat erittäin korkealla.

”Halusimme kumppanin, joka pystyisi kuuntelemaan toiveitamme rekrytoinnin räätälöinnistä, koska emme halunneet tehdä rekrytointia perinteiseen tapaan. Meille oli äärimmäisen tärkeää, että rekrytoitavien henkilöiden profiili on oikea ja tietty laatu meillä toimivissa ammattilaisissa säilyisi,” operatiivinen johtaja Saara Murtovaara kertoo.

Keskustelutapaa hiottiin yhdessä Bo:n toiveiden mukaiseksi. Tavoitteena ei ollut hankkia tapaamisia keinoja kaihtamatta, vaan löytää profiiliin soveltuvia kandidaatteja. Konemaisten haastattelujen sijaan kontaktoivalta henkilöltä vaadittiin kykyä validoida, onko henkilö Bo:lle sopiva.

Parasta asiakkaan kuunteleminen

”Haluttu tila saavutettiin mielestäni kovin nopeasti yhteistyön alussa. Toiveidemme erittäin onnistunut kuuntelu ja kyky räätälöidä sen perusteella ovat mielestäni olleet NBO-yhteistyön vahvimpia elementtejä,” Murtovaara sanoo.

Koko prosessi muokattiin aidosti yhdessä – keskustelujen äänensävyistä sanavalintoihin asti: ”NBO:n kyky ottaa palautetta vastaan ja reagoida sen pohjalta on ollut ilmiömäistä. On paljon pieniäkin asioita, joita ei ole pelkästään kuunneltu, vaan ne on myös huomioitu ja muokattu ihan saman tien. Tämä reagointi on toiminut ihan superhyvin!”

Saara Murtovaara, COO

“NBO:n kyky ottaa palautetta vastaan ja reagoida sen pohjalta on ollut ilmiömäistä. On paljon pieniäkin asioita, joita ei ole pelkästään kuunneltu, vaan ne on myös huomioitu ja muokattu ihan saman tien. Tämä reagointi on toiminut ihan superhyvin!”

Saara Murtovaara, COO
Haluatko asiakaskokemukset suoraan sähköpostiin? Tilaa NBO:n uutiskirje!

Avoin ja henkilökohtainen yhteistyö

Yhteistyön henkilökohtaisuus on piirre, joka erottaa NBO:n perinteisestä rekrytointikumppanuudesta. Rekrytointia tekevät ihmiset ovat tuttuja, heidän kanssaan ollaan kiinteästi yhteydessä ja voidaan sparrata suoraan, matalalla kynnyksellä.

”Kyllä sillä on ihan merkittävä arvo, voidaanko toimia näin vai saadaanko vain jokin kylmä raportti käteen. Onhan tällainen tekeminen ihan toisella tasolla. Koen myös, että teidät saa aina tavoitettua tosi hyvin ja sparraus on aina saatavilla.”

Bo saa NBO:lta selkeän kuvauksen keskustelujen sisällöstä ja kontaktoidun henkilön odotuksista jatkossa. Tämä keskusteluihin paneutuminen on ylittänyt Murtovaaran odotukset.

”Saamme paremmat valmiudet siihen, miten jatkaa, kun kapula vaihtuu kumppanilta meille. Olemme hyvin kartalla siitä, minkälaista keskustelua on käyty ja miksi. Tämä on mielestäni hyvin olennainen ja tärkeä asia tällaisessa yhteistyössä.”

“Kyllä sillä on ihan merkittävä arvo, voidaanko toimia näin vai saadaanko vain jokin kylmä raportti käteen. Onhan tällainen tekeminen ihan toisella tasolla. Koen myös, että teidät saa aina tavoitettua tosi hyvin ja sparraus on aina saatavilla.”

Ulkoistuskumppani, joka pystyy tekemään taktisia johtopäätöksiä

”Kontaktoivalla henkilöllä on kyky tunnistaa henkilöitä, jotka eivät ole oikeita meille tai eivät todennäköisesti viihtyisi meillä. Pystytte tekemään taktisia johtopäätöksiä jo yhteydenpidon aikana ja olette sisäistäneet asiat hyvin.”

Olennaista on, että ulkoistuskumppani tuntee kuuluvansa joukkoon, osaa välittää yrityksen toimintamalleja eteenpäin ja kertoo asioista juuri oikealla tavalla. Jos nämä ehdot eivät olisi täyttyneet, rekrytointia ei olisi ulkoistettu ollenkaan, kertoo Murtovaara.

”Halusimme ehdottomasti, että Bo:sta työnantajana kiinnostuneet ihmiset kokisivat, että he ovat niin kiinnostavia, että Bo:lta ollaan suoraan yhteydessä. Tämä on korkea laatuvaatimus ulkoistuskumppanille ja siitä huolimatta on onnistuttu hyvin.”

Työsopimusten määrä kertoo kannattavuudesta

Investoinnin kannattavuus on ollut helppo todeta seuraamalla NBO:n avustuksella työllistyneiden henkilöiden lukumäärää, vaikka määrää tärkeämpi mittari onkin ollut henkilöiden sopivuus.

”Kriteereistämme huolimatta voimme olla tyytyväisiä siihen suhteeseen, millä kontaktoidusta joukosta lopulta päädytään meille töihin. NBO:n kautta muotoutuneiden työsopimusten määrä on yksinkertaisesti sellainen mittari, että sitä selkeämmin kumppanin hyötyä ei voisi mitata.”

Vaikka Bo tekee rekrytointia myös paljon itse, uutta tietoakin on karttunut: ”Olemme pystyneet yhdessä luomaan hyvän kuvan siitä, minkä tyyppiset ihmiset ovat Bo:lle sopivia. Kaikkea ei voi tietää ennalta pitkään alalla toimiessaankaan. Tulemme varmasti oppimaan jatkossakin lisää.”

Murtovaara suosittelee NBO:ta voimakkaan kasvun yrityksille: ”Kun työtä ja kehittämistä riittää useammassakin sektorissa, niin kyllä siinä kohdassa hyvä kumppani helpottaa asioita paljon.”

Organisaatio

Bo LKV Oy

Toimiala

Kiinteistönvälitys

Haastateltava

Saara Murtovaara, COO

Yhteistyön kesto

1.5.2019 alkaen

Kiinnostuitko? Kysy lisää!